Μέλη - Συνδρομή
  ...  

Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαποί, καθώς και φορείς σχετικοί με το αντικείμενο και τους σκοπούς της Εταιρείας.
Τα τακτικά μέλη εκλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έγγραφη αίτησή τους, που πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας και να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους.
Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@costume.gr


Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 20 €.
H συνδρομή μπορεί  να καταβάλλεται την ημέρα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
ή να κατατίθεται στο λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας στην Alpha Bank: IBAN: GR53 0140 1050 1050 0200 2024 790
Σε περίπτωση κατάθεσης, θα πρέπει να ενημερώνεται η Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accounts@costume.gr

 

Ανακοινώσεις

Συνέδριο: «Ελληνικές “εθνικές ενδυμασίες”. Από τη δημιουργία στη διάδοση και από τη χρήση στην ερμηνεία». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κυκλοφόρησε το τέταρτο τεύχος των Πρακτικών Ημερίδων Ενδυμασιολογίας

«”Ελληνική μόδα”: Ελληνική τοπική φορεσιά και μόδα». Κύκλος 2 διαλέξεων και 2 συναντήσεων

 

 

 

gr ---------eng
       
w