Δραστηριότητες
  ...  
  1. Η’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Τελευταίες έρευνες στο χώρο του ενδυμάτος» (δείτε περισσότερα…)
  2. Επιμορφωτικές Διαλέξεις (δείτε περισσότερα…)
  3. Ζ΄Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Υλικό και ένδυμα»(δείτε περισσότερα…)
  4. Κύκλοι Μαθημάτων (δείτε περισσότερα…)
  5. ΣΤ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Το ένδυμα στη σκηνή και την οθόνη» (δείτε περισσότερα…)
  6. Ε΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Exhibiting Dress. Engaging with the Past and the Present» (δείτε περισσότερα…)
  7. Δ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)
  8. ICOM Costume Committee Meeting 2014 (δείτε περισσότερα…)
  9. Γ΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)

 

Ανακοινώσεις

Συνέδριο: «Ελληνικές “εθνικές ενδυμασίες”. Από τη δημιουργία στη διάδοση και από τη χρήση στην ερμηνεία». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος των Πρακτικών Ημερίδων Ενδυμασιολογίας

Η συντήρηση των
ιστορικών ενδυμάτων -
Κύκλος 3 συναντήσεων

 

 

 

gr ---------eng