...  
  1. Κύκλος δύο σεμιναρίων: Κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες ένδυσης (δείτε περισσότερα…)
  2. Ενδυματολογικές διαλέξεις (δείτε περισσότερα…)
  3. Η’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Τελευταίες έρευνες στο χώρο του ενδυμάτος» (δείτε περισσότερα…)
  4. Επιμορφωτικές Διαλέξεις (δείτε περισσότερα…)
  5. Ζ΄Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Υλικό και ένδυμα»(δείτε περισσότερα…)
  6. Κύκλοι Μαθημάτων (δείτε περισσότερα…)
  7. ΣΤ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Το ένδυμα στη σκηνή και την οθόνη» (δείτε περισσότερα…)
  8. Ε΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Exhibiting Dress. Engaging with the Past and the Present» (δείτε περισσότερα…)
  9. Δ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)
  10. ICOM Costume Committee Meeting 2014 (δείτε περισσότερα…)

 

Ανακοινώσεις

Πρακτικά Ημερίδων

 

 

 

gr ---------eng