...  

 

  1. Επιμορφωτικές Διαλέξεις (δείτε περισσότερα…)
  2. Ζ΄Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Υλικό και ένδυμα»(δείτε περισσότερα…)
  3. Κύκλοι Μαθημάτων (δείτε περισσότερα…)
  4. ΣΤ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Το ένδυμα στη σκηνή και την οθόνη» (δείτε περισσότερα…)
  5. Ε΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Exhibiting Dress. Engaging with the Past and the Present» (δείτε περισσότερα…)
  6. Δ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)
  7. ICOM Costume Committee Meeting 2014 (δείτε περισσότερα…)
  8. Γ΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)
  9. Έκθεση: «Ενδύεσθαι. Για ένα Μουσείο Πολιτισμού του Ενδύματος», σε συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και το Μουσείο Μπενάκη (δείτε περισσότερα…)

 

Ανακοινώσεις

Επιμορφωτικές Διαλέξεις

 

 

 

gr ---------eng