...  

 

  1. Ζ΄Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Υλικό και ένδυμα» (δείτε περισσότερα…)
  2. Κύκλοι Μαθημάτων (δείτε περισσότερα…)
  3. ΣΤ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Το ένδυμα στη σκηνή και την οθόνη» (δείτε περισσότερα…)
  4. Ε΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Exhibiting Dress. Engaging with the Past and the Present» (δείτε περισσότερα…)
  5. Δ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)
  6. ICOM Costume Committee Meeting 2014 (δείτε περισσότερα…)
  7. Γ΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)

 

Ανακοινώσεις

Ζ΄Ημερίδα Ενδυμασιολογίας

 

 

 

gr ---------eng