...  

 

  1. Κύκλοι Μαθημάτων (δείτε περισσότερα…)
  2. ΣΤ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Το ένδυμα στη σκηνή και την οθόνη» (δείτε περισσότερα…)
  3. Ε΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας: «Exhibiting Dress. Engaging with the Past and the Present» (δείτε περισσότερα…)
  4. Δ’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)
  5. ICOM Costume Committee Meeting 2014 (δείτε περισσότερα…)
  6. Γ΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας (δείτε περισσότερα…)
  7. Έκθεση: «Ενδύεσθαι. Για ένα Μουσείο Πολιτισμού του Ενδύματος», σε συνεργασία με το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και το Μουσείο Μπενάκη (δείτε περισσότερα…)
  8. Διεθνές ενδυματολογικό συνέδριο «Ενδύεσθαι - Ιστορικές, κοινωνιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις»
    (δείτε περισσότερα…)

 

Ανακοινώσεις

Κύκλοι Μαθημάτων

 

 

 

gr ---------eng