Δραστηριότητες
  ...  

Α΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας

Η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας διοργάνωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2006  στο κτήριο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
την Α΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιελάμβανε δύο ενότητες. Στην πρώτη εντάχθηκαν οι εισηγήσεις που αναφέρονταν στο αντικείμενο των ομάδων εργασίας, δηλαδή στη μοδιστρική και στα άμφια. Στη δεύτερη, γενικότερου ενδιαφέροντος, ενότητα παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούσαν τις τοπικές φορεσιές και τη μόδα.
Οι εισηγήσεις, με θέματα όπως η βιογραφία μιας μοδίστρας παραδοσιακών ενδυμασιών, οι μοδίστρες του θεάτρου, τα μεταβυζαντινά νοταριακά κατάστιχα, η βυζαντινή εκκλησιαστική χρυσοκεντητική, η αμερικάνικη χάρτινη μόδα της δεκαετίας του 1960, η Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ού αιώνα μέσα από τις φορεσιές, η λεσβιακή βράκα, ο κεφαλόδεσμος της Νέας Βύσσας Έβρου, κράτησαν αμείωτη την προσοχή των παρισταμένων και έδωσαν την ευκαιρία για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Ανακοινώσεις

Η’ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας

 

 

 

gr ---------eng