Δραστηριότητες
  ...  

Κύκλος δύο σεμιναρίων:
Κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες ένδυσης


Έλια Πετρίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια στην Κοινωνική Ανθρωπολογία,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σε έναν κύκλο δύο σεμιναρίων θα παρουσιαστούν θεωρίες της ένδυσης που φωτίζουν συμβολικές, κοινωνικές, πολιτικές και ενσώματες πτυχές της. Η ένδυση εξετάζεται ως σύστημα νοηματοδότησης και επικοινωνίας (σημειωτική-δομισμός), ως πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης (μεταδομισμός) και ως ενσώματη εμπειρία (φαινομενολογία). Στόχος είναι να αναδειχθούν μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων ποικίλοι τρόποι κατανόησης της σχέσης των ανθρώπων με τα ρούχα.

 

 

Ανακοινώσεις

Κύκλος δύο σεμιναρίων: Κοινωνικές και πολιτισμικές θεωρίες ένδυσης

 

 

 

gr ---------eng